Narkotikasök i olika miljöer

Med våra specialutbildade narkotikasökhundar avsöker vi era lokaler, personalrum, fordon mm och kartlägger eventuell förekomst av narkotikapreparat.

Vår insats är att hjälpa till att påvisa om och vart det finns narkotika.
Preparat som indikeras är främst cannabis (hasch och marijuana), amfetamin, metaamfetamin, opiater (heroin, morfin och opium), kokain och MDMA.

Arbetsplatser

Upptäckt av narkotika är ett kraftfullt verktyg i såväl det akuta som det långsiktiga arbetet på alla arbetsplatser.
På i stort sett alla typer av arbetsplatser kan det narkotikaförebyggande arbetet komma till sin rätt.

Personal som missbrukar på arbetet
Vinsterna med ett minskat bruk av droger i arbetslivet är betydande – såväl för individen som för företaget.
Stora kostnadssänkningar kan nås för företaget samtidigt som trivseln och säkerheten för medarbetarna ökar.

Ungdomsmiljöer

Minska ungdomars möjligheter till att använda narkotika
Sök med narkotikahundar avslöjar pågående innehav av droger!
Efter hand blir hundsökets roll mer ett förebyggande än ett kontrollerande arbete.
Allt är i syfte att främja trivseln i kamratkretsen, resultaten i skolan och tillfredsställelsen i fritidssysselsättningar inom idrotten, musiken, föreningslivet osv – och att ge alla möjligheten till ett värdigt liv. 

En effektiv begränsning av tillgången på narkotika på skolor och i ungdomsmiljöer krävs för att öka trivseln och säkerheten för både personal och elever.

Drogfri Miljö

Alla barn och ungdomar skall ha rätt till en drogfri miljö
Vi söker efter narkotika på skolor, fritidsgårdar, idrottsanläggningar
och andra ställen där ungdomar samlas.

Vården

En drogfri miljö är en nödvändighet för att kunna uppnå ett bra resultat i vården av såväl unga som vuxna missbrukare. En effektiv begränsning av tillgången på narkotika inom vården krävs därför för att nå framgång i arbetet.

Vi söker både på vårdcentraler, sjukhus och behandlingshem
Sök med narkotikahundar avslöjar pågående innehav av droger!
Efter hand blir hundsökets roll mer ett förebyggande än ett kontrollerande arbete.

Dog Securitys narkotikahundar uppfyller polisens och tullens krav.

Industri/Bygg

Det kan vara allt från större process- och verkstadsindustrier till byggarbetsplatser och mindre verkstäder, transport- trafik- och logistikföretag på land och till sjöss samt kontors- och handelsmiljöer.
En effektiv begränsning av tillgången på narkotika på arbetsplatser krävs för att nå framgång i arbetet.