Kvalitetssäkrat narkotikasök

”Vi vill varmt rekommendera Dog Security och deras tjänster. Det är ett mycket säkert, effektivt och framförallt humant sätt att arbeta med att säkerställa en narkotikafri miljö”

Magnus Rexmo, VD
Vägvalet

Kunder som anlitar Dog Security och referenser
Hos nedanstående företag har vi gjort effektiva och framgångsrika narkotikasök.

Trollhättans Stad
Att samverka sitter i Trollhättans DNA och det har hjälpt oss ur svåra situationer förr. Denna gång samverkar vi för att få bort narkotikan från krogmiljön i Trollhättan. Sedan 2019 har Trollhättans Stad, PolisenCity Trollhättan och flera olika krögare jobbat aktivt med frågan. Idag är tretton av våra restauranger och fyra hotell delaktiga i arbetet.

Vi var först i Sverige med att ha en narkotikatränad hund(Ludde) till vår hjälp. Allt syftar till att tillsammans jobba för en trygg och säker miljö fri från narkotika och därmed göra restaurang- och hotellbesöken trevligare både för gäster och personal.

Vi inom Trollhättans Stad vill rikta ett stort tack till våra medverkande parter för det engagemang och den tid ni lägger ner ihop med oss i detta syfte. Tillsammans skapar vi förutsättningar för att Trollhättan ska vara en trevlig och trygg plats.


Volvo Cars Torslanda


IAC Group Låssby


Plasman

Rättspsykiatrin i Skåne väljer Dog Security

Vi har beslutat att införa narkotikasök med hund på våra samtliga enheter i Malmö, Helsingborg och Hässleholm, i verksamhetsområdet Rättspsykiatri i Region Skåne.

Valet av Dog Security som utförare av söktjänsterna bygger främst på de referenser som finns och på att tillförlitligheten i sökarbetet tillförsäkras med narkotikahundar som är utbildade på riktiga narkotikapreparat.

Region Skåne satsar på högspecialiserad rättspsykiatrisk vård samt på forskning och utbildning inom området.

Daniel Brobeck
Säkerhetsansvarig inom verksamhetsområdet
Rättspsykiatri i Region Skåne.

Beroendecentrum Stockholm anlitar Dog Security för narkotikasök med hundar på verksamheten vid S:t Görans sjukhus.

Detta är ett led i att hålla behandlingsmiljön drogfri för en effektiv beroendevård.
– Vi ser att narkotikasöken är ett effektivt inslag i att hålla drogerna borta från våra lokaler, säger Frans Venizelos, biträdande sektionschef och säkerhetssamordnare på Beroendecentrum Stockholm.
– Utöver fördelarna i behandlingsarbetet bidrar insatserna med narkotikahundarna också till ökad trygghet och säkerhet i verksamheten, säger Frans Venizelos.
Beroendecentrum Stockholm är Stockholms läns landstings organisation för specialiserad beroendevård.

Kynningsrud genomför drogsök med hjälp av Dog Securitys narkotikahundar på fabriken för betongprodukter i Uddevalla.

– Hälsa, Miljö och Säkerhet (HMS) har högsta prioritet på Kynningsrud, säger HMS-samordnaren Lena Larsson på Kynningsruds anläggning i Uddevalla. Ett viktigt led i detta arbete är att hålla våra arbetsplatser drogfria för att undvika drogrelaterade skador och olyckor.
– Efter att ha värderat olika insatser för att försäkra oss om att ingen narkotika förekommer på anläggningen, har vi tagit hjälp av Dog Security, fortsätter Lena Larsson. Professionella sök i våra lokaler med deras välutbildade narkotikahundar ger oss ökad trygghet i vårt säkerhetsarbete.

Selfhelp ökar trygghet och säkerhet i behandlingsarbetet

-Genom att göra drogsök med Dog Securitys narkotikahundar kan vi skapa trygghet och säkerhet för både patienter och personal på vår anläggning. Dessutom ser vi återkommande narkotikasök som ett värdefullt inslag i vårt arbete att skapa en drogfri behandlingsmiljö.
Katarina Månsson
Vd, Selfhelp

Sävik – Stort värde med återkommande narkotikasök med hund

Sävik behandlingshem i södra Dalarna är inriktat på behandling av män över 18 år med beroendeproblem och nära sammankopplade sjukdomar, främst psykiska- och neuropsykiatriska problem. Den behandlingsmodell man byggt upp är grundad på aktuell forskning och beprövad kunskap.
Klienterna uppskattar behandlingshemmets arbetssätt med tydliga regler och ett genomtänkt program.

”Vi tolererar inga droger här. Tre gånger i veckan gör vi drogkontroll. Dessutom anlitar vi Dog Security för sök med narkotikahund en gång i månaden. Deras professionella arbete samt förståelse och respekt för vårdtagarnas integritet är av stort värde för oss.”  
Peter Boudin, VD

Narkotikasök ger resultat på Säviq Kvinnobehandling.

Narkotikasök med narkotikahund ingår i Säviq Kvinnobehandlings arbete med kvalitetssäkring mot droger. Man har mycket goda erfarenheter och arbetar långsiktigt med återkommande sök.
– I en seriös behandlingsverksamhet ingår narkotikasök som en nödvändig del i missbruksvården, säger Bernt Belt.
Han är Verksamhetschef/VD för Säviq Kvinnobehandling och har tidigare i 20 år varit ägare/VD för Sävik behandlingshem i Säter. 

Bernt Belt
Verksamhetschef/VD

Trygghet och säkerhet på Bills Bo & Utbildningsgård

BillsBo arbetar med unga kvinnor 14 – 22 år med missbruksproblem vid de två enheterna BillsBo Åkerby och LillsBo Lövsta. Föreståndaren och verksamhetschefen Malin Plaenge trycker på att tryggheten och säkerheten i verksamheten är av högsta vikt.
– Vid arbetsträningen i vårt travstall är säkerhetskraven mycket höga, säger Malin Plaenge. Bland annat därför kan vi inte tillåta några droger på anläggningen. Genom att göra drogsök med Dog Securitys narkotikahundar kan vi skapa trygghet och säkerhet för både ungdomarna och personalen.

BillsBo ligger i Norduppland mellan Gävle och Uppsala och ingår i Vårdkedjans samarbete.

Den förebyggande effekten med narkotikasök är framgångsrik på Kullabygdens DBT hem

Kullabygdens DBT hem arbetar sedan 2014 med kontinuerliga narkotikasök med narkotikahund i sin verksamhet med vård och behandling av klienter med personlighetsproblematik i kombination med missbruk.
– Vi ser att narkotikasöken har stor förebyggande effekt i arbetet med att hålla vår behandlingsmiljö drogfri, säger Roger Kvarnström som är Föreståndare på Kullabygdens DBT hem. Utöver de långsiktigt preventiva, kontinuerligt återkommande söken så hjälper Dog Security också till med snabba insatser i de fall akuta problem uppkommer.

Kullabygdens DBT hem har ett långsiktigt avtal med Dog Security om återkommande narkotikasök. Hemmet ligger på Kullahalvön i Skåne och ingår i FRIAB-gruppen.

Nya Tag – Kraftfullt ställningstagande mot droger med narkotikasök
Nya Tag behandlingshem i stadsdelen Majorna i Göteborg arbetar med unga män med en bakgrund av missbruksproblematik och kriminalitet. Utöver gruppboendet på hemmet finns referenslägenheter som används i behandlingen och utslussningen. Praktik- och lärlingsplatser utnyttjas för att introducera ungdomen i arbetslivet.  

”I vår tydliga gränssättning mot droger ingår att boendet hos oss skall vara en frizon från narkotika. Med insatser av Dog Security får vi ett effektivt stöd i vårt ställningstagande med tydliga signaler om vad som gäller.

Britt Åhlström, Föreståndare

VÄGVALET VÄST – Den preventiva effekten med narkotikasök med narkotikahund är viktigast

Vägvalet Väst bedriver utvecklingsarbete med ungdomar och vuxna från 14 – 28 år i Göteborgsområdet. Verksamheten är specialiserad på öppenvård och erbjuder en strukturerad heldygnsvård med individuellt boende.

”Vi vill varmt rekommendera Dog Security och deras tjänster. Det är ett mycket säkert, effektivt och framförallt humant sätt att arbeta med att säkerställa en narkotikafri miljö”

Magnus Rexmo, VD

SKYDDSVÄRNET – Framgångsrikt med narkotikasök i det drogförebyggande arbetet
Skyddsvärnets Behandlingshem i Göteborg tar emot vuxna män med missbruksproblem och kriminell belastning. Man erbjuder ett drogfritt kollektivboende där missbruk och kriminalitet utmanas. Behandlingen sker individuellt och i grupp.

”Vi har nått stora framgångar med narkotikasök i vårt arbete med att hålla en drogfri miljö på Skyddsvärnets Behandlingshem.
För oss är det värdefullt att Dog Security kan ställa upp med kort varsel och att de visar stor respekt för människors integritet”

Anna Stenberg, Föreståndare

iCuro – Narkotikasök är ett värdefullt bidrag i arbetet med ständig förbättring i missbruksvården.
iCuro behandlingshem i Hyssna mellan Göteborg och Borås vänder sig till män över 21 år med missbruks- och beroendeproblematik. Behandlingsinsatserna inriktas på den enskildes förmåga att skapa förutsättningar för ett drogfritt fungerande liv. 

”Med Dog Securitys hjälp har vi nått ytterligare ett steg i arbetet med att bibehålla drogfriheten i vår verksamhet. De professionella narkotikasöken är effektiva och har hjälpt oss på ett framgångsrikt sätt i behandlingsarbetet. 

Susanne Romare, Föreståndare/Leg. sjuksköterska

Simlångsgården – Ett effektivt komplement med narkotikasök i missbruksvården.

Simlångsgårdens behandlingshem arbetar med män från 20 år och uppåt som har missbruksproblematik eller sociala problem. Hemmet ligger i naturmiljö utanför Halmstad med möjligheter till arbetsträning på gården och en varierad fritid.  

”Vår intention är att varje vårdtagare skall vara fri från droger efter avslutad behandling. Narkotikasöken med Dog Security hjälper oss i detta arbete.” 

Mats Johnsson, Verksamhetsansvarig

TROLLHÄTTANS FK – Satsar på drogfri ungdomsverksamhet

Trollhättans Fotbollsklubb med 600 medlemmar har en stor barn- och ungdomsverksamhet. Man strävar efter att fostra och utveckla ungdomarna inom fotbollen till fortsatt spel i klubben. I verksamheten tar man stort ansvar för medlemmarnas idrottsliga och personliga utveckling.

”Vi vill att varje spelare hos oss skall utvecklas och trivas med fotbollen och samvaron i klubben. Ett led i detta är att ge alla möjlighet till ett drogfritt liv. 

Vi ser samarbetet med Dog Security som ett bra sätt att verka för ungdomarnas bästa i våra drogförebyggande insatser.”

Ordförande