Vi erbjuder säkerhet och trygghet mot droger

Narkotikahundarna

Dog Security köper enbart in hundar som är färdigutbildade enligt polisens och tullens kravspecifikationer. Detta innebär att hundarna är utbildade på riktiga narkotikapreparat

Resurs

Sök med narkotikahundar avslöjar pågående innehav av droger!
Efter hand blir hundsökets roll mer ett förebyggande än ett kontrollerande arbete.
Där kan vi vara en stark resurs.

Sökmiljöer

Vi gör narkotikasök med narkotikahund på- arbetsplatser, skolor, ungdomsmiljöer, industrier, byggarbetsplatser,behandlingshem och inom vården

Narkotikasök

Dog Security Scandinavia AB är ledande i landet inom narkotikasök med hund!
Vi gör både planerade och akutsök i hela Sverige

Narkotika

Preparat som indikeras är främst cannabis (hasch och marijuana), amfetamin, metaamfetamin, opiater (heroin, morfin och opium), kokain och MDMA

Kvalitet

Den viktigaste delen i vårt kvalitetsarbete är att tillförsäkra tillförlitliga narkotikasök med våra narkotikahundar och att detta sker med högt ställda etik- och integritetskrav.

Dog Security’s grundare

Magnus

Magnus har mer än 30 års erfarenhet från säkerhetsbranschen och har jobbat med narkotikasökhundar sedan 2008. Han har även drivit ett systerbolag till Dog Security – ett av Länsstyrelsen auktoriserat bevakningsföretag (Guard Security Scandinavia AB).

  • Livvaktsutbildning

  • Skyddsvaktsutbildning

  • Väktarutbildning 1 & 2

  • Väktarhundförarutbildning

  • Ordningsvaktsutbildning

  • Ordningsvakt med hund

  • Arena-utbildning för ordningsvakter

  • Föreståndarutbildning för drift av auktoriserat bevakningsföretag

Dog Securitys Anläggning