Vi erbjuder säkerhet och trygghet mot droger

Narkotikahundarna

Dog Security köper enbart in hundar som är färdigutbildade enligt polisens och tullens kravspecifikationer. Detta innebär att hundarna är utbildade på riktiga narkotikapreparat

Resurs

Sök med narkotikahundar avslöjar pågående innehav av droger!
Efter hand blir hundsökets roll mer ett förebyggande än ett kontrollerande arbete.
Där kan vi vara en stark resurs.

Sökmiljöer

Vi gör narkotikasök med narkotikahund på- arbetsplatser, skolor, ungdomsmiljöer, industrier, byggarbetsplatser,behandlingshem och inom vården

Narkotikasök

Dog Security Scandinavia AB är ledande i landet inom narkotikasök med hund!
Vi utgår från Trollhättan i väst, men gör både planerade och akutsök i hela Sverige

Narkotika

Preparat som indikeras är främst cannabis (hasch och marijuana), amfetamin, metaamfetamin, opiater (heroin, morfin och opium), kokain och ecstasy.

Kvalitet

Den viktigaste delen i vårt kvalitetsarbete är att tillförsäkra tillförlitliga narkotikasök med våra narkotikahundar och att detta sker med högt ställda etik- och integritetskrav.

Med välutbildade narkotikasökhundar och professionella förare gör vi narkotikasök för att säkerställa drogfria miljöer.
Ett ställningstagande med aktiva insatser mot narkotika ger tydliga signaler om vad som gäller.

MagnusDog Security’s grundare.

Magnus Utbildningar:

-Livvaktsutbildning
-Skyddsvaktsutbildning
-Föreståndarutbildning för drift av auktoriserat bevakningsföretag
-Ordningsvaktsutbildning
-Ordningsvakt med hund
-Arena-utbildning för ordningsvakter
-Väktarutbildning 1
-Väktarutbildning 2
-Väktarhundförarutbildning


Magnus har mer än 30 års erfarenhet från säkerhetsbranschen och har jobbat med narkotikasökhundar sedan 2008. Han har även drivit ett systerbolag till Dog Security – ett av Länsstyrelsen auktoriserat bevakningsföretag (Guard Security Scandinavia AB).

Idén med vår verksamhet i Dog Security som narkotikasökföretag är att vara en professionell resurs för våra uppdragsgivare i deras arbete med kvalitetssäkring mot narkotika.

  • individer med narkotikaproblem skall kunna hjälpas till ett värdigt liv utan droger.
  • ungdomar skall erbjudas drogfria miljöer i skola och på fritid.
  • arbetsplatser skall vara säkra och trivsamma med vinster för såväl individer som företag med ett minskat bruk av droger.

Våra ledstjärnor för att ge våra kunder bästa service, trygghet och säkerhet i det drogförebyggande arbetet är att vara professionella, tillgängliga och innovativa.

Dog Securitys Anläggning