Narkotikasök med Narkotikahundar

Med våra specialutbildade narkotikasökhundar avsöker vi era , arbetsplatser, lokaler, fordon mm och kartlägger eventuell förekomst av narkotikapreparat.
På i stort sett alla typer av arbetsplatser kan det narkotikaförebyggande arbetet komma till sin rätt.

Dog Securitys narkotikahundar uppfyller polisens och tullens krav.
Vi köper enbart in Narkotikahundar som är färdigutbildade enligt polisens och tullens kravspecifikationer.