Dog Securitys narkotikahundar uppfyller polisens och tullens krav.

För bästa tillförlitlighet i arbetet med narkotikasökhundar på behandlingshem, arbetsplatser och andra miljöer krävs hundar med bästa tänkbara utbildning.

Dog Security köper enbart in hundar som är färdigutbildade enligt polisens och tullens kravspecifikationer. 
Detta innebär att hundarna är utbildade på riktiga narkotikapreparat, vilket är bästa garantin för sökresultaten skall nå högsta standard.

Hedeforsens Olle- är Godkänd och har Certifikat för samtliga preparat.
Cannabis ( Hasch och Marijuana) – Amfetamin- Metaamfetamin- Opiater ( Heroin,morfin och opium) – Kokain- MDMA

Hedeforsens Morax- är Godkänd och har Certifikat för samtliga preparat.
Cannabis ( Hasch och Marijuana) – Amfetamin- Metaamfetamin- Opiater ( Heroin,morfin och opium) – Kokain- MDMA


Qwirhaukens Inka-är Godkänd och har Certifikat för samtliga preparat.
Cannabis ( Hasch och Marijuana) – Amfetamin- Metaamfetamin- Opiater ( Heroin,morfin och opium) – Kokain- MDMA

Racystar I am Kottenär Godkänd och har Certifikat för samtliga preparat.
Cannabis ( Hasch och Marijuana) – Amfetamin- Metaamfetamin- Opiater ( Heroin,morfin och opium) – Kokain- MDMA

Flushpoint what a Lunatic (Ace)- är Godkänd och har Certifikat för samtliga preparat.
Cannabis ( Hasch och Marijuana) – Amfetamin- Metaamfetamin- Opiater ( Heroin,morfin och opium) – Kokain- MDMA

Blackneck´s B´Tex (Pike)
Polishund-Narkotikasökhund-Vapensökhund

Hundförare

Dog Securitys hundar är välutbildade och erfarna narkotikasökhundar. Våra hundförare har lång erfarenhet av professionellt hundarbete. De har förståelse för sökarbetets känsliga karaktär och lägger stor vikt vid integritetsfrågorna i arbetet.