Dog Securitys narkotikahundar uppfyller polisens och tullens krav.

Dog Security köper enbart in hundar som är färdigutbildade enligt polisens och tullens kravspecifikationer. 
Detta innebär att hundarna är utbildade på riktiga narkotikapreparat, vilket är bästa garantin för sökresultaten skall nå högsta standard.

Våra Narkotikahundar
Dog Security har ett exklusivt samarbetsavtal med Scandinavian Working Dog Institute beträffande anskaffning av hundar samt utbildning av Dog Securitys samtliga hundar.
SWDI>>>

För bästa tillförlitlighet i arbetet med narkotikasökhundar på behandlingshem, arbetsplatser och andra miljöer krävs hundar med bästa tänkbara utbildning.

Hedeforsens Olle- är Godkänd och har Certifikat för samtliga preparat.
Cannabis ( Hasch och Marijuana) – Amfetamin- Metaamfetamin- Opiater ( Heroin,morfin och opium) – Kokain- MDMA

Morax- är Godkänd och har Certifikat för samtliga preparat.
Cannabis ( Hasch och Marijuana) – Amfetamin- Metaamfetamin- Opiater ( Heroin,morfin och opium) – Kokain- MDMA


Qwirhaukens Inka-är Godkänd och har Certifikat för samtliga preparat.
Cannabis ( Hasch och Marijuana) – Amfetamin- Metaamfetamin- Opiater ( Heroin,morfin och opium) – Kokain- MDMA

Racystar I am Kottenär Godkänd och har Certifikat för samtliga preparat.
Cannabis ( Hasch och Marijuana) – Amfetamin- Metaamfetamin- Opiater ( Heroin,morfin och opium) – Kokain- MDMA

Flushpoint what a Lunatic (Ace)- är Godkänd och har Certifikat för samtliga preparat.
Cannabis ( Hasch och Marijuana) – Amfetamin- Metaamfetamin- Opiater ( Heroin,morfin och opium) – Kokain- MDMA

Pike
Polishund-Narkotikasökhund-Vapensökhund

Hundförare

Dog Securitys hundar är välutbildade och erfarna narkotikasökhundar. Våra hundförare har lång erfarenhet av professionellt hundarbete. De har förståelse för sökarbetets känsliga karaktär och lägger stor vikt vid integritetsfrågorna i arbetet.